आइईएमआइएस अद्यावधिक गर्न, गराउन स्थानीय तहलाई केन्द्रले दियो यस्तो कडा निर्देशन

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक ८, सोमबार
  • chhanbin.com

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शैक्षिक सूचना तथा व्यवस्थापन शाखा) ले विद्यालय र बालविकास केन्द्रको संख्या एकीन गरी कार्तिक मसान्त भित्र पठाउन पुन सबै स्थानीय तहलाई सूचित गरेको छ ।

पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहबाट यकीन विवरण प्राप्त नभएकाले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइईएमआइएस) अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न आइतबार सूचना जारी गरेको हो ।

केन्द्रको आजको निर्णय अनुसार विद्यालय संख्या (सार्वजनिक र धार्मिक प्रकृति) का आधारमा आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिने भएकाले कुनै विद्यालय छुट भएको भए कार्तिक मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सूचना जारी गरेको हो ।

अन्यथा उक्त विद्यालयहरुले प्राप्त गर्ने अनुदान र सो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने चेतावनी समेत विद्यालयलाई दिएको छ ।

कक्षा ८ लगायत अन्य कक्षाहरुको नतिजा व्यवस्थापन बाट गर्न सम्पूर्ण (सार्वजनिक र संस्थागत) विद्यालयहरुलाई आइईएमआइएस अद्यावधिक गर्न लगाउन र आइईएमआइएस अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयहरुको विद्यार्थी विवरण आइईएमआइएस प्रणालीमा नहुने हुनाले विद्यार्थीको नतिजा प्रमाणीकरण नहुने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उक्त विद्यालयको अभिलेख आइईएमआइएस प्रणालीबाट हटाइने र कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा यस प्रणालीबाट गर्न नसकिने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।