लोकसेवाको हेटौंडा कार्यालयले परिक्षा केन्द्र सार्वजनिक गर्दै निकाल्यो यस्तो सुचना

  • प्रकाशित मिति : २०७८ आश्विन १४, बिहीबार
  • chhanbin.com

लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाबाट सञ्‍चालन गरिने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. 12036-12042/2077-78 (खुला तथा समावेशी) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
href=”https://psc.gov.np/uploads/others/7_Notice_15_Computer_Operator.pdf”>  सुचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।